English (United Kingdom)Hebrew (Israel)Deutsch (DE-CH-AT)
   

פולני מודה: רצחתי 70 בני אדם! המשטרה יכולה להוכיח רק 23 מקרי רצח / נערכת חוות דעת פסיכיאטרית.
סלופסק. המשטרה הפולנית עלתה לכאורה על עקבותיו של רוצח סדרתי. לאחר רצח ממניעים מיניים של אישה בת 17 מאיזור
, ביטוב נופל החשד על לשק פ., והוא נעצר בשנת 1992 . החקירה ארכה עד לחודש אפריל השנה. החשוד, בינתיים בן 36
הודה: הרגתי 70 בני אדם. אך הצליחו להוכיח לרוצח הסדרתי במדויק רק 23 מקרי רצח בערים והמחוזות השונים בפולין בין
השנים 1984 ו 1992- . חוות דעת פסיכיאטרית אמורה כעת לבדוק את מצבו המנטלי ואת כשירותו המשפטית.
לשק, אשר גדל בבית יתומים ושהה שנים רבות במוסד סגור לחולי נפש, לעולם לא הצליח למשוך נשים, כי הוא נחשב כמאוד
מלוכלך, לא מסודר, ועצלן. כך הוא ריכז את תשומת ליבו במידה גוברת על נשים בעלות נכות גופנית ונפשית. תחילה הוא משך
תשומת לב כאשר אונן לפני מוסדות נכים. לאחר מכן, באוקטובר 1992 , הוא נידון בגלל נסיון לאונס למעשר על תנאי ותשלום
. קנס. בדצמבר 1992 הוא נעצר, לאחר שהתברר קשר בינו לבין הרצח ממנינים מיניים של סילביה בת ה 17-

 SAT1 חקר וחומר חזותי בשביל טלוויזיה שליחות לשידור

.Leipziger Allgemeine וכתבת העיתון
..Leipzהעיתור